Το 20ο Ομοσπονδιακό Πρωτάθλημα 2016 είναι παρελθόν.Τα αποτελέσματα του συλλόγου δείχνουν την δύναμη και το φιλικό κλίμα που υπάρχει στον σύλλογο. Ο σύλλογος φέτος ήρθε πίσω στην βάση του με τις περισσότερες ΠΡΩΤΕΣ θέσεις απο όλους τους συλλόγους της Ε.Ο.Ο. Αποτελέσματα: 29 πρώτες θέσεις, 12 δεύτερες θέσεις, 5 τρίτες θέσεις και 2 Champion.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο του ΛΕ.ΚΑ.Δ Μιχάλη Γρηγοριάδη και τα μέλη του, για τον άρτιο διαγωνισμό που φέραν εις πέρας, για τη φιλοξενία των πουλιών του συλλόγου μας ΛΑ.ΣΥ.Κ. και όχι μόνο. Η συμπεριφορά τους ήτανε άψογη και η βοήθειά τους καταλυτική από τον εγκλωβισμό των πουλιών μας έως και τον απεγκλωβισμό τους και είμαστε σίγουροι και για ολόκληρη την εβδομάδα του διαγωνισμού.
Θα θέλαμε τέλος να ευχαριστήσουμε την Ε.Ο.Ο και τον Πρόεδρο Κώστα Παπαδάκη ειδικότερα για τη βοήθειά του την εβδομάδα του εγκλωβισμού των πουλιών, αφού μερίμνησε για την παραλαβή των δελτίων συμμετοχής των εκτροφέων μας και την αποστολή σε εμάς όλων των απαραίτητων εγγράφων για τον εγκλωβισμό των πουλιών, καθώς και τους κριτές που κρίνανε τα πουλιά όλων μας.

Leave a Reply