Ολοκληρώθηκαν στις 17/2/2020 οι διαδικασίες συγκρότησης σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΛΑ.ΣΥ.Κ., που προέκυψε από τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Φεβρουαρίου.
Συγκεκριμένα η νέα σύνθεση ΔΣ είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Γεώργιος Νακούλας

Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Δοσόπουλος

Ταμίας: Θεοφάνης Μπόζαρλης

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Λιούλιας

Υπεύθυνος δαχτυλιδιών: Νικόλαος Πανάκογλου

Υπεύθυνος παραγγελιών & αποθήκευσης: Στυλιανός Δόλγυρας

Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων: Δημήτριος Ντογκούλης

Εξελεγκτική επιτροπή:

Μανώλης Θεόδωρος
Τζάνακας Βασίλειος
Τζέος Ιωάννης

Leave a Reply