ΛΑ.ΣΥ.Κ. Κοπή της πίτας και Γενική Συνέλευση στις 29/1/17 και ο κερδισμένος του φλουριού, με δωρεάν ετήσια συνδρομή για το μέλος μας Γιάννη Τζέο.

Leave a Reply