Πρόεδρος: Γεώργιος Νακούλας

Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Δοσόπουλος

Ταμίας: Θεοφάνης Μπόζαρλης

Γραμματέας: Κωνσταντίνος Λιούλιας

Υπεύθυνος δαχτυλιδιών: Νικόλαος Πανάκογλου

Υπεύθυνος παραγγελιών & αποθήκευσης: Στυλιανός Δόλγυρας

Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων: Δημήτριος Ντογκούλης

Εξελεγκτική επιστροπή :  Μανώλης Θεόδωρος Τζάνακας Βασίλειος Τζέος Ιωάννης