Φόρμα Επικοινωνίας

  Πρόεδρος : Γεώργιος Νακούλας 6978867710
  Αντιπρόεδρος : Βασίλειος Δοσόπουλος 6972826009
  Ταμίας : Θεοφάνης Μπόζαρλης 
  Γραμματέας : Κωνσταντίνος Λιούλιας

  Υπεύθυνος δαχτυλιδιών: Νικόλαος Πανάκογλου

  Υπεύθυνος παραγγελιών & αποθήκευσης: Στυλιανός Δόλγυρας

  Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων: Δημήτριος Ντογκούλης

  Email : info |at| lasyk.gr