Πρόεδρος : Δοσόπουλος Βασίλειος 6972826009
Αντιπρόεδρος : Φλιάτης Ιωάννης 6958605013
Ταμίας :  Πολύζος Αθανάσιος 6976822435
Γραμματέας : Νακούλας Γεώργιος 6978867710
Μέλος :  Μιχούλης Άρης 6970879425
Αναπληρωματικά μέλη : Μαλλικόπουλος Ιωάννης 6987485350
Email : info |at| lasyk.gr