Πρόεδρος : Δοσόπουλος Βασίλειος 6972826009
  Αντιπρόεδρος : Φλιάτης Ιωάννης 6958605013
  Ταμίας :  Πολύζος Αθανάσιος 6976822435
  Γραμματέας : Νακούλας Γεώργιος 6978867710
  Μέλος :  Μιχούλης Άρης 6970879425
  Αναπληρωματικά μέλη : Μαλλικόπουλος Ιωάννης 6987485350
  Email : info |at| lasyk.gr