Συμβούλιο

Πρόεδρος : Δοσόπουλος Βασίλειος

Αντιπρόεδρος : Δόλγυρας Στυλιανός

Ταμίας :  Πολύζος Αθανάσιος

Γραμματέας : Μπόζαρλης Θεοφάνης

Μέλος :  Λιούλιας Κωνσταντίνος

Μέλος :  Ντογκούλης Δημήτριος

Μέλος :  Πανάκογλου Νικόλαος

Εξελεγκτική επιστροπή :  Μαλλικόπουλος Ιωάννης, Παπακρίβος Κωνσταντίνος, Τζάνακας Βασίλειος