Συμβούλιο

Πρόεδρος : Δοσόπουλος Βασίλειος

Αντιπρόεδρος : Φλιάτης Ιωάννης

Ταμίας :  Πολύζος Αθανάσιος

Γραμματέας : Νακούλας Γεώργιος

Μέλος :  Μιχούλης Άρης

Αναπληρωματικό μέλος : Μαλλικόπουλος Ιωάννης

Εξελεγκτική επιστροπή :  Ντογκούλης Δημήτρης , Πανάκογλου Νικόλαος