Επικοινωνία

Πρόεδρος : Δοσόπουλος Βασίλειος 6972826009

Αντιπρόεδρος : Φλιάτης Ιωάννης 6958605013

Ταμίας :  Πολύζος Αθανάσιος 6976822435

Γραμματέας : Νακούλας Γεώργιος 6978867710

Μέλος :  Μιχούλης Άρης 6970879425

Αναπληρωματικά μέλη : Μαλλικόπουλος Ιωάννης 6987485350

 Email : lasyk@fogr.gr

fb