Καταστατικό Συλλόγου

Μπορείτε να δείτε το καταστατικό του συλλόγου εδώ!